Pomáháme druhým

Od vzniku Krtečka se rodinné centrum zapojuje do charitativních činností, které samo nebo ve spolupráci připravuje.


Burza pro Kačku

V roce 2008 uspořádalo centrum burzu dětského oblečení a dětských potřeb. Finanční výtěžek ve výši 31 000 Kč byl věnován rodině s vážně nemocnou dcerou.


Krteček pomáhá Krtkovi

Ve školním roce 2010/2011 podpořilo centrum finančním výtěžkem nadační fond Krtek, jenž působí při dětské onkologii fakultní nemocnice v Brně. Jednalo se o celoroční projekt, kdy se získávaly finance prodejem výrobků maminek a dětí z rodinného centra. Dále se prodávaly upomínkové předměty při uspořádané charitativní Putovní a Velikonoční výstavě a taktéž centrum získávalo dobrovolné finanční dary z konaného dětského karnevalu. Celková částka ve výši 26 410 Kč byla věnována rodinným centrem nadačnímu fondu dětské onkologie Krtek.


Misijní perník

Centrum Krteček ve spolupráci s farností Svatobořice-Mistřín od roku 2008 do roku 2012 pravidelně přispívalo skrze "Papežské misijní dílo dětí" potřebným dětem v misijních oblastech světa. Děti a maminky zdobily a balily perníky, které se pak prodávaly na Misijní neděli. Vybrané finanční prostředky z prodeje byly odeslány na pomoc dětem v rozvojových zemích.


Dobrovolníci v kojeneckém ústavu

Od měsíce března roku 2010 do prosince roku 2011 proběhl pod záštitou rodinného centra Krteček ve spolupráci s organizací Remedio pilotní projekt "Dobrovolníci v Kojeneckém ústavu v Kyjově". Čtyři proškolené dobrovolnice pravidelně jedenkrát za týden navštěvovaly děti z Kojeneckého ústavu a přispěly tak ke zlepšení sociálně-emočního vývoje jednotlivých dětí, které byly odloučeny od své rodiny.


Dobrý Anděl

Rodinné centrum Krteček se stalo dne 4.11.2013 Dobrým andělem. Krteček podporuje nadační fond Dobrý anděl zasíláním financí z dobrovolných příspěvků a sbírek a tím tak pomáhá několika rodinám v jejich tíživé situaci, do které se dostaly vlivem zákeřného onemocnění.