Činnost centra

Účelem spolku je podporovat všechny členy rodiny ve všech jejich životních etapách v různých životních situacích.


Činnosti spolku jsou:

 • provozování rodinného centra přispívajícího k vytváření přátelského a vstřícného prostředí pro všechny členy rodiny, zejména rodiče a děti,
 • provozování rodinného centra jako prostor ke vzájemnému setkávání se maminek s dětmi a umožnění maminkám na rodičovské dovolené navázat nové sociální kontakty, přátelství, popřípadě známosti s jinými maminkami a dětmi,
 • být spolkem nezávislým a nepolitickým, sdružovat dobrovolné členy na základě společného zájmu o rodinnou problematiku,
 • pokračování v úspěšné spolupráci se stávajícími partnery, podnikatelskými subjekty, státní správou i samosprávou a Sítí mateřských center,
 • aktivní přispívání k rozvoji obce a podílení se na společných projektech,
 • zaměření a připomenutí tradičních oslav svátků v ČR,
 • připravování různorodých sezónních akcí a měsíčních programových aktivit pro smysluplné využití volného času dětí a dospělých a jejich všestranný osobní rozvoj,
 • pořádání přednášek a besed týkajících se zájmu rodičů: zdravý životní styl, péče o zdraví, péče o krásu, výchova, vztahy v rodině a jiné,
 • podpora mezigeneračního soužití,
 • aktivní působení v oblasti dalšího vzdělávání dětí i dospělých, a to nabídkou kvalitních a všem dostupných zájmových, vzdělávacíh a informačních programů,
 • rozvoj výtvarné činností dětí za asistence rodičů, rozvoj motoriky a pohybových dovedností dětí,
 • rozvoj rytmických schopností dětí formou říkánek, písniček, rytmických cvičení a pohybových hrátek,
 • spolupráce s médii,
 • hledání a získávání finančních prostředků pro činnost spolku,
 • umožňování navazovat nové kontakty a vazby.