Škola hrou - je název aktivity, která je směrována ve prospěch dětí předškolního věku. Pod vedením paní učitelky Veroniky Bartoňové se děti budou od 6.3.2017 pravidelně scházet od 16:30 do 17:15 v herně centra a upevňovat si dovednosti a vědomosti prostřednictvím her. Činnosti jsou zaměřeny na rozvoj jemné i hrubé motoriky, řeči a logického myšlení.

 
Pokud máte zájem přihlásit své dítě do této aktivity, volejte paní Bartoňové na telefonní číslo 605 127 731 z důvodu registrace. Děkujeme.