Srdečně zveme malé i velké ku příležitosti oslavy 10. výročí založení rodinného centra Krteček na Cestu pohádkovým lesem, jenž se koná 23.6.2018.

Čekají vás stanoviště s úryvky z pohádek, ale i úkoly s pohádkovými bytostmi.

Registrace účastníků je na začátku lesa za ulicí U Trati ve Svatobořicích a start je pro vás otevřený od 15:00 do 16:30 hodin. Cílem trasy je hřiště pod kostelem v Mistříně, kde na vás čeká od 16:00 hodin doprovodný program. Můžete se těšit na kapelu Dětského kočovného divadla z Kyjova, která bude pro vás zpívat, dále na tvořivou dílnu, malování na obličej, skákací hrad a jiné.

Občerstvení zajištěno.

Těšíme se na vás.

 

  

 

Škola hrou - je název aktivity, která je směrována ve prospěch dětí předškolního věku. Pod vedením paní učitelky Veroniky Bartoňové se děti budou od 6.3.2017 pravidelně scházet od 16:30 do 17:15 v herně centra a upevňovat si dovednosti a vědomosti prostřednictvím her. Činnosti jsou zaměřeny na rozvoj jemné i hrubé motoriky, řeči a logického myšlení.

 
Pokud máte zájem přihlásit své dítě do této aktivity, volejte paní Bartoňové na telefonní číslo 605 127 731 z důvodu registrace. Děkujeme.